Gwefannau eraill o ddiddordeb

Cyrchwch holl gerddoriaeth berekekê am danysgrifiad misol  o 4.99 ewro. Chi sy'n penderfynu pryd i'w ganslo.

Dim ond am fod yn aelod, gyda'ch tanysgrifiad, gallwch chi fwynhau'r ddisgograffeg gyfan pryd bynnag y dymunwch o "Ardal Warchodedig"

CYNNWYS RHESTR CHWARAE

Bydd pob tanysgrifiwr yn gallu mwynhau'r disgograffeg berekekê sydd wedi'i gynnwys yn y rhestrau chwarae wedi'u gwahanu gan albymau, sy'n cynnwys:

4 rhifyn moethus

16 albwm

(Nid yw fersiynau gwreiddiol y rhifynnau moethus wedi'u cynnwys)